Onslunda IF

De första femtio åren... 1943-1993.

Onslunda Idrottsförening, med fotboll som viktigaste idrottsgren, bildades enligt protokoll den 11/5 1943 med en styrelse bestående av: ordf. Calle Nilsson, v ordf. Bror Jönsson, kassör Göte Mårtensson, sekr. Malte Wallin. Revisorer var Alf Andersson och Bertil Svensson. Som materialförvaltare utsågs Arne och Eskil Dahlqvist och som justeringsmän valdes Ove Björkhults och Knut Bing.

Detta var någonting som i sanning slog väl ut. Egentligen inte enbart för ungdomen, utan i stort sett för hela samhället. Sålunda har de flesta ungdomar i Onslunda med omnejd under de gångna åren med stort intresse deltagit i föreningens verksamhet. Det är dessutom med glädje man kan konstatera att det är en fin ungdom vi har. Detta förmodligen till stor del tack vare en god fostran inom föreningen. Inte minst trevligt är det att märka den goda kontakt som finns mellan ungdomen i Onslunda och Skåne-Tranås. Särskilt intressant att erfara är att utflyttad ungdom som bildat hem på annan ort, mest i Malmöregionen, bibehållit sitt medlemskap i både föreningen och i många fall även som spelare i lagen. Detta trots omaket med all bilkörning mellan orterna. När så byggnationen i slutet på 70-talet möjliggjorde inflyttning till den egna hemorten igen, flyttade en del tillbaka och istället pendlade till sitt arbete.

Onslundas seniorfotbollslag har under de gångna åren skött sig genomgående mycket bra. Tillfällen har visserligen funnits när det gått mindre bra men detta då beroende på skador och brist på lämpliga reserver. De goda resultaten kan väl till stor del bero på en god ledning. Sålunda har ordförandeskapet hela tiden skötts av skickliga killar. Dessa har varit, Malte Wallin (gammal fotbollsspelare från Smedstorp) som tog över redan 1945 och höll på fram t o m 1966, då han avbad sig omval. Undantag 1954 då han på det bestämdaste avsade sig omval och Hugo Nilsson valdes på ett år. Därefter ville han istället helhjärtat ägna sig åt ungdomsringen. Efter Malte valdes Gösta Persson som satt fram t o m 1970 då Leif Wendt blev ordförande fram till årsmötet för säsongen 1978. Därefter valdes Bertil Malmborg som satt fram till 1981 då han lämnade över klubban till gamle målvakten Göte Svensson. År 1984 tog bankmannen Kenneth Lorén över som ledare för Onslunda IF där han verkade fram till 1993 och bl a grundlade vår jättefina Odenslundshall. (Mer om denna på annat ställe). Därefter tog Bengt Nilsson över ordförandeskapet. 

När man nu efter alla dessa åren ser tillbaka på utvecklingen för Idrottsföreningen är det med tacksamhet och glädje. Föreningen började 1944 med ett fotbollslag för vuxna pojkar men växte fort och hade 1952, A-lag, B-lag och pojklag och kunde 1967 framvisa en verksamhet uppdelad på sektioner inom fotboll, friidrott, idrottsplats, ekonomi och fritid. En speciell ungdomssektion fick man 1973. Man började med motionssimning. 1976 omfattade fotbollsektionen 6 lag med seriespel, A och B lag för herrar, juniorlag och 12 och 14 årslag för pojkar. Detta år startades det även ett damlag i Onslunda IF för första gången som redan 2 år senare utökades med ett 14-årslag för flickor. 1948 började man med bordtennis och enligt noteringar så hade trion Bengt Bing, Robert Hallberg och Börje Nilsson under denna säsongen inte förlorat en enda match. Tyngdpunkten inom motionsgymnastiken påstods 1981 vara löpning på 3 under fjolåret färdigställda banor. Under vinterhalvåret utövades motionsgymnastik i skolans gympasal.

Redan vid första årsmötet valdes en festkommitté som fått stor betydelse. Detta inte bara för den egna trevnaden. Den har dessutom kraftigt bidragit i ansträngningen att få in pengar till hjälp för föreningens ekonomi. De absolut största arrangemangen utgjordes utan tvivel av de välbesökta Karnevalsfesterna som varade i flera dagar, 1958 t o m i fem dagar och fick fin eloge i pressen.

En mängd utmärkelser och medaljer har med all rätt utdelats under åren. Likaså har hyllningar och beröm vid flera tillfällen lämnats till förening och medlemmar. Mycket, mycket mer skulle kunna omnämnas om denna för ungdomen så värdefulla förening. Ett faktum kan dock fastställas: Onslunda utan densamma kan man svårligen tänka sig.

Text: Eve Larsson

 

Viktiga stolpar under dessa första 49-50 åren:

1945 tillsattes en bordtennissektion som upphörde -58 då det bildades en fristående förening. Sommaren -46 ordnades det fest med dans i Bokehäll. Enligt protokoll från 9/12-49 har under året en ny idrottsplats blivit anlagd.

På våren -50 upptogs lån på 3000:- och man byggde hus för omklädning samt grävde brunn. Invigningen skedde fram på sommaren. Det fastställdes 1953 att spelare med 50, 100 o s v spelade matcher skall erhålla plakett i mindre och större valör samt brons, silver och guldplaketter. Likaledes skulle detta vara även för ledarår. 1957 skedde omläggning av idrottsplatsen som bl a utfördes med hjälp av medlemmarna vilka fick teckna sig för vardera 20 timmars arbete eller satsa 20:-. Kurt Buhre och Erik Nilsson valdes att taga hand om och leda arbetet på IP. Invigning skedde under stora former i augusti.

Ett modernt klubbhus stod färdigt 1966 tack vare ett kommunalt anslag samt många frivilliga arbetstimmar.

Efter ett aktivt agerande av sekreteraren har föreningen 1979 av kommunen fått ett 25-årigt nyttjanderättsavtal till Onslunda Idrottsplats. En särskild PR-sektion bildades 1975 och har under dessa åren (och fortfarande) svarat för anskaffning av sponsorer för reklamskyltar, matchbollar, programblad och Blåmärket. Vår klubbtidning Blåmärket har utgivits från 1975. Den har delats ut gratis, för det mesta 2 nr/år, i både Onslunda, Skåne-Tranås och närliggande bygd. Ombyggnad av klubbvillan inkl kontor skedde 1976 och år 1979 blev elljus uppsatt kring den gamla planen. Vallen på norrsidan färdigställdes och idrottsplatsen inhägnades. Detta år fick man en djupvattenbrunn (86 m) som skulle möjliggöra bevattning med eget vatten.

Genom bidrag från AMS kund man 1980 heltidsanställa Egon Mårtensson som vaktmästare vilket löste många problem. Samma år i juli invigdes den nya fotbollsplanen med bl a musik av Barberare Perssons Blåsorkester. Under 1980 deltog många personer i motionssektionen med gymnastik, skidåkning, cykling, söndagspromenad och motionsslinga. Högsta deltagarantalet vid ett tillfälle var 83 st. En burk kaffe utlottades vid varje tillfälle. 1981 var året då man äntligen kunde glädja sig åt en god ekonomi. Inte minst de årliga loppmarknaderna var en bidragande orsak till detta. (Tanken på detta uppstod redan 1970).

Text: Eve Larsson

 

Den elfte maj 1943 samlades några människor från Onslunda för att hålla ett sammanträde. På detta möte diskuterades bl.a. träningstider och träningsplan. Mötet som hölls var det första inom Onslunda Idrottsförening. Deltagarna var tio till antalet. Den första kommittén som bildades var festkommittén och dess första uppgift blev att anordna en fest i Tranåslund (en plats ca 1 km norr om Skåne Tranås.) På den här anordnades en löpartävling där grannklubben inbjöds att delta. Ett år senare blev föreningen registrerad i Svenska idrottsförbundet. Samma år började man att utöva gymnastik i föreningens regi. Det var gymnastikföreningen i byn som slogs ihop med klubben. Man kan säga att klubben var färdigbildad år 1945, då det fanns följande sektioner: styrelsen, festkommittén, friidrottssektionen, fotbollssektionen och bordtennissektionen. Friidrotten var en stor aktivitet inom klubben på den här tiden, detta har dock försvunnit med tiden. Det första klubbmästerskapet i friidrott gick av stapeln år 1947.

Idrottsplatsen börjar ta form
1948 gjorde man vid den dåvarande planen, som inte riktigt ligger där dagens plan ligger. Den låg på andra sidan av den väg som leder ner till idrottsplatsen idag. 1950 hade man invigning av den plan som idag ligger närmast klubbvillan. Denna plan lades om år 1957. Man byggde också en klubbvilla. Detta finansierade man med bidrag från kommunen och riksidrottsförbundet. Medlemmarna bidrog med gratisarbetskraft, och ville eller kunde man inte hjälpa till fick man betala 20 kronor. 1959 fick idrottsplatsen även längdhoppsgrop, löparbanor och kastbanor. För att återinviga idrottsplatsen anordnade man ett karnevalståg. Det utseende som idrottsplatsen har idag fick den inte förrän år 1980 då den andra planen var färdig.

1958 bildades det en bordtennisförening i byn och detta gjorde att OIF lade ner sin bordtennisverksamhet. Gymnastiken i klubben blev allt större och år 1965 bildade man en gymnastiksektion.

På slutet av 1960-talet började man att spela handboll i föreningen. Detta gav resultatet att man gick med i en handbollsserie år 1968, och att man bildade en handbollssektion 1970. Handbollen blev inte kvar i klubben så länge, närmare bestämt till år 1975.

1976 startar man upp ett fotbollslag för damer. Detta året bildades också PR-sektionen. Klubbvillan som man byggt 1957 brann delvis ner år 1986. I branden strök också papper med klubbens historia med och detta gör att det kan finnas små luckor i historien.

Klubbvillan byggde man upp igen och 1987 kunde invigningen av den klubbvilla, som finns än idag, hållas. Idag har klubben två anställda, förutom dam- och herrlagstränarna, och det är en vaktmästare och en kanslist. Första vaktmästaren anställdes 1980 och den första kanslisten började arbeta för klubben år 1986.

1993 firades klubbens 50-års jubileum med turnering på idrottsplatsen mellan ungdomslagen i klubben.

Sporthallen byggs
Åren 1993-94 planerade man att bygga en sporthall i Onslunda och detta gav till slut resultat. En hall, som fick namnet Odenslundshallen, stod färdig till att invigas den 3 december 1994. Sedan dess har sporthallen använts till allt från cuper till konserter.

Föreningens utseende och organisation har ändrats genom åren, hur sektionerna och ledningen ser ut idag kan du titta efter under styrelse/sektioner.

Text: Martin Svensson

tl tr

Samarbetspartners


 
 Roger Olssons Macklivs AB

Stig Throbäck

Åkes Däck

Bo Ohlsson

  Sparbanken

Österlenhem

Svets och Tillbehör AB


 

bl br
Copyright 2009 - Ansvarig webmaster Christer Nilsson OIF
Sidan producerad av LARTEC SYD tillsammans med sammarbetspartners.